Kosten en vergoeding

Ga van tevoren na wat u vergoed kunt krijgen.

De praktijk heeft geen contracten met verzekeraars omdat zij onafhankelijk wil zijn. Dat betekent dat u de rekening van uw behandeling toegestuurd krijgt. U kunt voor die rekening bij uw zorgverzekeraar een vergoeding krijgen van 100% (bij een restitutiepolis) of plm. 75% (bij een naturapolis).

Ik raad u aan om in elk geval van te voren bij uw verzekeraar na te gaan hoeveel u vergoed krijgt. Hier ziet u alvast het overzicht zoals opgesteld door de ‘contractvrije psycholoog’. De tarieven voor de diagnostiek en behandeling zijn vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit (tarieven van NZa).

Alleen directe tijd, eventuele reistijd en een incidenteel intercollegiaal overleg worden in rekening gebracht. De duur van het consult, reistijd of overleg bepaalt het tarief. Een consult duurt in de meeste gevallen 4 kwartier, soms 5.

Sinds 1 januari 2022 is in de gehele Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) het zogenoemde zorgprestatiemodel (ZPM) van kracht. Voor uitleg hierover klikt op u deze link voor de digitale folder of op deze link voor een printversie.

Als ik een afspraak met u maak, reserveer ik tijd voor u. Verschijnt u niet op een afspraak of zegt u uw afspraak minder dan 24 uur vóór de afgesproken tijd af, dan breng ik de tijd van het consult in rekening. Bij overmacht geldt deze regeling niet.

Wilt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden door het formulier op onze aanmeldpagina in te vullen, of via de secretaresse Mw. Barelds.
+
Praktijk Stribos werkt samen met: